Sportovní aktivity
Ochrana životního prostředí
Vzdělávání
EPS Aktivity žije sportem a aktivním pohybem. Naši členové nejsou rozhodně lidmi, kteří soustředí své mimopracovní aktivity především na displeje televizí, tabletů a smartphonů :-)
Naše práce je vidět. Zpracovali jsme analýzu rizik v prostorech Katovka a právě připravujeme nové projekty přímo související s revitalizací a ochranou životního prostředí.
Základem je vzdělání a my jej aktivně podporujeme. Podílíme se na pořádání odborných workshopů, seminářů
a konferencí.
Spánek ve vysokých
nadmořských výškách
Je všeobecně známo, že pobyt ve vysokohorském prostředí má zdraví prospěšné účinky.
Ne každý z nás však může trávit na horách dostatečně dlouhý čas. Víme, jak na to jít jinak.
Vyhlášen termín 6. ročníku běhu Kunovicemi
NOVINKA: